Vyhlásenie o prístupnosti

Webové stránky "Výkopové práce Topoľčany" sa snažia o maximálnu prístupnosť a použiteľnosť tak, ako boli definované v metodickom pokyne „Dokumentácia zásad prístupnosti webových stránok“ (v. 2.3), ktorý bol predložený Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Celý web je dostupný aj v textovej verzii a aj po vypnutí štýlov, Java a JavaScript sekvencií. Jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.