O nás

Naša spoločnosť sa už niekoľko rokov venuje činnostiam, kotré bezprostredne súvisia so starostlivosťou o dom a záhradu. Medzi tieto činnosti patria:

Výkopové práce všetkých druhov - výkopy septikov, bazénov, základov rodinných domov, vodovodných, plynových a kanalizačných prípojok, odvodnenie rodinného domu, úpravu terénu a pod. Práce vykonávame minbagrom v terénoch, ktoré nie sú dostupné pre ťažkú techniku.

Demolačné a búracie práce - búranie a demolácia menších stavieb, betónových plôch, plotov atď.

Vodárenské práce - montáže vodovodných a odpadových rozvodov, kanalizačných prípojok a čističiek odpadových vôd. 

Kosenie záhrad a pozemkov - hlavnou činnosťou je kosenie a úprava silne zaburinených pozemkov. Cieľom je kompletná rekultivácia a úprava zaburineného pozemku. Kosíme aj parkové a reprezentatívne trávniky.

Strihanie živých plotov - strihanie a pravidelná údržba živých plotov, radikálne rezy viacročných drevín, drtenie alebo odvoz nastrihanej hmoty.

Komplexné záhradnícke služby - návrhy a realizácie záhrad s následnou starostlivosťou o vysadené dreviny, pravidelné strihanie trávnikov, trávnatých porastov a živých plotov a ďalšie služby.

Všetky práce vykonávame hlavne v okresoch Topoľčany, Nitra, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Piešťany, Topoľčianky, Vráble a v ich okolí.

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo objednanie služieb nás môžete kedykoľvek kontaktovať!

Výkopové práce a bagrovanie Kosenie trávy Strihanie živých plotov Realizácie záhrad