O nás

Naša spoločnosť sa venuje rôznym činnostiam, kotré bezprostredne súvisia so starostlivosťou o dom a záhradu. K hlavným činnostiam patria:

Výkopové práce všetkých druhov - výkopu septikov, bazénov, základov rodinných domov, vodovodných, plynových a kanalizačných prípojok, odvodnenie rodinného domu, úpravu terénu a pod. minbagrom v terénoch, ktoré nie sú dostupné pre ťažkú techniku.

Demolačné a búracie práce - búranie a demolácia menších stavieb, betónových plôch, plotov atď.

Vodárenské práce - montáže vodovodných a odpadových rozvodov, kanalizačných prípojok a čističiek odpadových vôd. 

Komplexné záhradnícke služby - predovšetkým návrhy a realizácie záhrad s následnou starostlivosťou o vysadené dreviny, pravidelné strihanie trávnikov, trávnatých porastov a živých plotov a ďalšie služby.

Všetky práce vykonávame hlavne v okrese Topoľčany a jeho okolí, teda Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Banskobystrický samosprávny kraj. V záujme klienta sme však pripravený pracovať v ktoromkoľvek regióne Slovenska a Českej republiky.

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo objednanie služieb nás môžete kedykoľvek kontaktovať!

Výkopové práce a bagrovanie Kosenie trávy Strihanie živých plotov Realizácie záhrad