Cenník

Zemné a výkopové práce

Druh Cena
Výkopové práce 20,- €/h
Vŕtanie zemným vrtákom 25,- €/h
Doprava bágra na miesto 0,60 €/km
Autodoprava 0,60 €/km

Ceny sú uvedené bez DPH.
Cena práce bágra a dopravy bágra na miesto pri vačšom rozsahu prác : dohodou.

Kosenie trávy

m2

Reprezentatívny trávnik (RT)

RT - členitý terén, sad, záhrada, neudržiavaný trávnik

Zaburinený pozemok

do 500

0,05 €

0,07 €

0,11 €

501 - 1000

0,04 €

0,06 €

0,10 €

nad 1000

0,03 €

0,05 €

0,09 €

Ceny sú uvedené bez DPH.
V cene je zahrnuté nahromadenie pokoseného porastu na kopu.
Cena odvozu pokoseného porastu bude dohodnutá individuálne podľa množstva a vzdialenosti.
Pri doprave na miesto výkonu nad 25 km účtujeme poplatok 0,25 €/km.
Upozornenie: pri silne zaburinených pozemkoch bude cena prác dohodnutá individuálne.

Strihanie živých plotov

Druh Cena

do výšky a šírky 1m

1,00 €/bm

do výšky 2m a šírky 1m

2,00 €/bm

do výšky 3m a šírky 1m

3,00 €/bm

Ceny sú uvedené bez DPH.

Pri objednaní viacnásobného kosenia alebo pravidelných služieb poskytujeme zľavu podľa množstva objednaných služieb. Cena komplexných služieb v oblasti starostlivosti o trávniky, živé ploty a záhradu bude dohodnutá s klientom individuálne po obhliadke miesta a rozsahu dohodnutých prác.